Khmer

Ensign

Sans

ខ្ញុំនីហ្វៃបានកើតមកដោយឪពុកម្ដាយល្អដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្រើនណាស់ក្នុងការរៀនរបស់ឪពុកខ្ញុំ។ បងប្អូនជ្រាបអំពីទឹកចិត្ដរបស់គាត់ស្រាប់ហើយថាគាត់ពួតដៃជាមួយខ្ញុំដូចកូនកាត់របស់ខ្ញុំដែរ។ ដោយខ្ញុំមានសេចក្ដីវៀចវេរយ៉ាងជ្រៅអំពីព្រះហឫទ័យសប្បុរសនិងព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកដាស់តឿនគេតាមអំពើដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្ដនៅថ្ងៃនេះ។

Serif

ខ្ញុំនីហ្វៃបានកើតមកដោយឪពុកម្ដាយល្អដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្រើនណាស់ក្នុងការរៀនរបស់ឪពុកខ្ញុំ។ បងប្អូនជ្រាបអំពីទឹកចិត្ដរបស់គាត់ស្រាប់ហើយថាគាត់ពួតដៃជាមួយខ្ញុំដូចកូនកាត់របស់ខ្ញុំដែរ។ ដោយខ្ញុំមានសេចក្ដីវៀចវេរយ៉ាងជ្រៅអំពីព្រះហឫទ័យសប្បុរសនិងព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកដាស់តឿនគេតាមអំពើដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្ដនៅថ្ងៃនេះ។


World

Sans

ខ្ញុំនីហ្វៃបានកើតមកដោយឪពុកម្ដាយល្អដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្រើនណាស់ក្នុងការរៀនរបស់ឪពុកខ្ញុំ។ បងប្អូនជ្រាបអំពីទឹកចិត្ដរបស់គាត់ស្រាប់ហើយថាគាត់ពួតដៃជាមួយខ្ញុំដូចកូនកាត់របស់ខ្ញុំដែរ។ ដោយខ្ញុំមានសេចក្ដីវៀចវេរយ៉ាងជ្រៅអំពីព្រះហឫទ័យសប្បុរសនិងព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកដាស់តឿនគេតាមអំពើដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្ដនៅថ្ងៃនេះ។

Serif

ខ្ញុំនីហ្វៃបានកើតមកដោយឪពុកម្ដាយល្អដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្រើនណាស់ក្នុងការរៀនរបស់ឪពុកខ្ញុំ។ បងប្អូនជ្រាបអំពីទឹកចិត្ដរបស់គាត់ស្រាប់ហើយថាគាត់ពួតដៃជាមួយខ្ញុំដូចកូនកាត់របស់ខ្ញុំដែរ។ ដោយខ្ញុំមានសេចក្ដីវៀចវេរយ៉ាងជ្រៅអំពីព្រះហឫទ័យសប្បុរសនិងព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកដាស់តឿនគេតាមអំពើដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្ដនៅថ្ងៃនេះ។